4 onsdag 29. juni Loket, Cheb og Praha

Loket   Elses KW, Tsjekkia, verden : Elses KW, Tsjekkia, verden  Loket  Loket  Loket  Loket  Loket 
Loket  Loket   Elses KW, Tsjekkia, verden : Elses KW, Tsjekkia, verden  Loket  Loket  Loket  Loket 
Loket  Loket  Loket  Loket  Loket  Loket 
Loket   Elses KW, Tsjekkia, verden : Elses KW, Tsjekkia, verden  Loket   Elses KW, Tsjekkia, verden : Elses KW, Tsjekkia, verden  Cheb  Cheb  Cheb  Cheb 
Cheb   Elses KW, Tsjekkia, verden : Elses KW, Tsjekkia, verden  Cheb  Cheb  Cheb  Cheb  Cheb 
Cheb  Cheb  Cheb  Cheb  Cheb  Cheb 
Cheb  Cheb  Cheb  Cheb  Cheb