Brushane  5817 Sandpipers Snipes - spove sniper, Brushane (VU), Calidris pugnax, Kragerø kommune, Ruff, Scolopacidae : 5817 Sandpipers Snipes - spove sniper, Brushane (VU), Calidris pugnax, Kragerø kommune, Ruff, Scolopacidae  Dverglo  6517 Plovers - Loer, Charadriidae, Charadrius dubius, Dverglo (VU), Little Ringed Plover : 6517 Plovers - Loer, Charadriidae, Charadrius dubius, Dverglo (VU), Little Ringed Plover  Dvergsnipe  5817 Sandpipers Snipes - spove sniper, Calidris minuta, Dvergsnipe, Kragerø kommune, Scolopacidae : 5817 Sandpipers Snipes - spove sniper, Calidris minuta, Dvergsnipe, Kragerø kommune, Scolopacidae  Enkeltbekkasin  5817 Sandpipers Snipes - spove sniper, Common Snipe, Enkeltbekkasin, Gallinago gallinago, Scolopacidae : 5817 Sandpipers Snipes - spove sniper, Common Snipe, Enkeltbekkasin, Gallinago gallinago, Scolopacidae  Fjæreplytt Svalbard  Calidris maritima, Fjæreplytt, Purple Sandpiper : Calidris maritima, Fjæreplytt, Purple Sandpiper  Fjæreplytt avledning  Bjørndalen, Calidris maritima, Fjæreplytt, Norge, Purple Sandpiper, Svalbard : Bjørndalen, Calidris maritima, Fjæreplytt, Norge, Purple Sandpiper, Svalbard 
Gluttsnipe  Bar-tailed godwit, Fugler, Lappspove, Limosa lapponica, Scolopacidae, Snipefugler, Vadefugler : Bar-tailed godwit, Fugler, Lappspove, Limosa lapponica, Scolopacidae, Snipefugler, Vadefugler  Grønnstilk  5817 Sandpipers Snipes - spove sniper, Grønnstilk, Scolopacidae, Tringa glareola, Wood Sandpiper, Østensjøvannet : 5817 Sandpipers Snipes - spove sniper, Grønnstilk, Scolopacidae, Tringa glareola, Wood Sandpiper, Østensjøvannet  Heilo  Eurasian Golden-Plover, Færøyene, Heilo, Pluvialis apricaria : Eurasian Golden-Plover, Færøyene, Heilo, Pluvialis apricaria  Heilo  6517 Plovers - Loer, Charadriidae, Eurasian Golden-Plover, Heilo (NT), Innlandet, Norge, Pluvialis apricaria, Rendalen : 6517 Plovers - Loer, Charadriidae, Eurasian Golden-Plover, Heilo (NT), Innlandet, Norge, Pluvialis apricaria, Rendalen  Heilo ungfugl  6517 Plovers - Loer, Charadriidae, Eurasian Golden-Plover, Heilo (NT), Kragerø kommune, Pluvialis apricaria : 6517 Plovers - Loer, Charadriidae, Eurasian Golden-Plover, Heilo (NT), Kragerø kommune, Pluvialis apricaria  Lappspove  Black-bellied Plover, Lappspove, Limosa lapponica : Black-bellied Plover, Lappspove, Limosa lapponica 
Myrsnipe  Calidris alpina, Dunlin, Jæren, Myrsnipe, Revtangen : Calidris alpina, Dunlin, Jæren, Myrsnipe, Revtangen  Polarsnipe  5817 Sandpipers Snipes - spove sniper, Calidris canutus, Polarsnipe, Red Knot, Scolopacidae : 5817 Sandpipers Snipes - spove sniper, Calidris canutus, Polarsnipe, Red Knot, Scolopacidae  Rødstilk i flukt  Common Redshank, Fugler, Geografi, Jomfruland, Kragerø kommune, Norge, Rødstilk, Scolopacidae, Snipefugler, Telemark, Tringa totanus, Vadefugler : Common Redshank, Fugler, Geografi, Jomfruland, Kragerø kommune, Norge, Rødstilk, Scolopacidae, Snipefugler, Telemark, Tringa totanus, Vadefugler  Rødstilk  Common Redshank, Kragerø kommune, Rødstilk, Sauholmen, Tringa totanus : Common Redshank, Kragerø kommune, Rødstilk, Sauholmen, Tringa totanus  Sandlo  Bærum, Charadrius hiaticula, Common Ringed Plover, Fornebu, Rolfstangen, Sandlo : Bærum, Charadrius hiaticula, Common Ringed Plover, Fornebu, Rolfstangen, Sandlo  Sandløper  5817 Sandpipers Snipes - spove sniper, Calidris alba, Sanderling, Sandløper, Scolopacidae : 5817 Sandpipers Snipes - spove sniper, Calidris alba, Sanderling, Sandløper, Scolopacidae 
Skogsnipe  5817 Sandpipers Snipes - spove sniper, Actitis hypoleucos, Common Sandpiper, Kragerø kommune, Scolopacidae, Skogsnipe, Strandsnipe : 5817 Sandpipers Snipes - spove sniper, Actitis hypoleucos, Common Sandpiper, Kragerø kommune, Scolopacidae, Skogsnipe, Strandsnipe  Småspove  Færøyene, Numenius phaeopus, Småspove, Whimbrel : Færøyene, Numenius phaeopus, Småspove, Whimbrel  Småspove i flukt  Numenius phaeopus, Småspove, Whimbrel : Numenius phaeopus, Småspove, Whimbrel  Steinvender  Arenaria interpres, Ruddy Turnstone, Steinvender : Arenaria interpres, Ruddy Turnstone, Steinvender  Strandsnipe  Actitis hypoleucos, Common Sandpiper, Gjersjøelva, Strandsnipe : Actitis hypoleucos, Common Sandpiper, Gjersjøelva, Strandsnipe  Sørlig Svarthalespove  Jæren, Limosa limosa ua. limosa, Revtangen, Southern Black-tailed Goldwit, Sørlig Svarthalespove : Jæren, Limosa limosa ua. limosa, Revtangen, Southern Black-tailed Goldwit, Sørlig Svarthalespove 
Svømmesnipe  5817 Sandpipers Snipes - spove sniper, Finnmark, Norge, Phalaropus lobatus, Red-necked Phalarope, Scolopacidae, Svømmesnipe (NT), Vardø : 5817 Sandpipers Snipes - spove sniper, Finnmark, Norge, Phalaropus lobatus, Red-necked Phalarope, Scolopacidae, Svømmesnipe (NT), Vardø  Temmincksnipe  Calidris temminckii, Jomfruland, Temminck's Stint, Temmincksnipe : Calidris temminckii, Jomfruland, Temminck's Stint, Temmincksnipe  Tjeld  Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus, Kragerø kommune, Sauholmen, Tjeld : Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus, Kragerø kommune, Sauholmen, Tjeld  Tundralo  Black-bellied Plover, Pluvialis squatarola, Tundralo : Black-bellied Plover, Pluvialis squatarola, Tundralo  Vipe hann  Hornborgasjøen, Northern Lapwing, Sverige, Vanellus vanellus, Vipe : Hornborgasjøen, Northern Lapwing, Sverige, Vanellus vanellus, Vipe