Dvergdykker vinterdrakt   Dvergdykker, Frognerkilen, Little Grebe, Oslo, Tachybaptus ruficollis : Dvergdykker, Frognerkilen, Little Grebe, Oslo, Tachybaptus ruficollis  Horndykker par   Hakadal, Horndykker, Horned Grebe, Mølledammen, Nittedal, Podiceps auritus : Hakadal, Horndykker, Horned Grebe, Mølledammen, Nittedal, Podiceps auritus  Toppdykker med unger   Great Crested Grebe, Oslo, Podiceps cristatus, Pull, Toppdykker, Østensjøvannet : Great Crested Grebe, Oslo, Podiceps cristatus, Pull, Toppdykker, Østensjøvannet  Toppdykker par   Great Crested Grebe, Oslo, Podiceps cristatus, Toppdykker, Østensjøvannet : Great Crested Grebe, Oslo, Podiceps cristatus, Toppdykker, Østensjøvannet