Emil Fetsund

Emil Østlyngen 1915-1985
Fetsund 1922, Louise, Edith, Paul Emil   Akershus, Edith Østlyngen g. Høgvold f. 1913, Emil Østlyngen f. 1915, Fetsund, Louise Østlyngen g. Iversen f. 1920 : Akershus, Edith Østlyngen g. Høgvold f. 1913, Emil Østlyngen f. 1915, Fetsund, Louise Østlyngen g. Iversen f. 1920  Båttur fra Fetsund 9/8-1925 kl 10.15  19260109-212656  Karl Magnus, Edith, Anna Sofie, Louise på Fetsund 1927   Anna Sofie Schytte g. Østlyngen f. 1886, Edith Østlyngen g. Høgvold f. 1913, Karl Magnus Østlyngen f. 1884, Louise Østlyngen g. Iversen f. 1920, Østlyngen : Anna Sofie Schytte g. Østlyngen f. 1886, Edith Østlyngen g. Høgvold f. 1913, Karl Magnus Østlyngen f. 1884, Louise Østlyngen g. Iversen f. 1920, Østlyngen  Louise med dokke Fetsund 1927   Louise Østlyngen g. Iversen f. 1920 : Louise Østlyngen g. Iversen f. 1920  Høns Fetsund 1927 
Høne Fetsund 1927  12/6 1927 Flom Fetsund  12/6 1927 Flom Fetsund  12/6 1927 Flom Fetsund  12/6 1927 flom i Rånåsfoss  4 dager gammelt føll med hoppe Hestehavnen ved Gåsedammen søndag 26/6-1927 
Tømmerfløting Fetsund ca 1925-27