Mimi foto 1890-1956

Mimi Berentzen g. Heber 1881-1975
Olavs Bergs skole i St. Olavsgate, Mimi nr 4 i andre rekke fra v sittende  Mimi Berentzen g. Heber f. 1881 : Mimi Berentzen g. Heber f. 1881  fra venstre Jens Lund Berentzen,?,?, Osvald Berentzen, Sophie, Mimi, Lulla Berentzen, foran Birgit Berentzen  Birgit Elisabeth Tofte g. Berentzen f. 1852, Jens Lund Berentzen f. 1849, Mimi Berentzen g. Heber f. 1881, Mimi Slekt, Oswald Berentzen f. 1851, Sophie Berentzen g. de Besche f. 1879. Margrethe Magdalena Dybwad g. Berentzen f. 1855 : Birgit Elisabeth Tofte g. Berentzen f. 1852, Jens Lund Berentzen f. 1849, Mimi Berentzen g. Heber f. 1881, Mimi Slekt, Oswald Berentzen f. 1851, Sophie Berentzen g. de Besche f. 1879. Margrethe Magdalena Dybwad g. Berentzen f. 1855  Sommeren 1899 utenfor Grand på Karl Johan og Rosenkrantzgaten Mimi Berentzen til høyre og Tulla Roshauv som har vært hos spillelærer med Czerny's etyder under armen  Mimi Berentzen g. Heber f. 1881 : Mimi Berentzen g. Heber f. 1881  St. Hanshaugen apotek ved Ullevålsveien Colletts gate  Collets gate, Oslo : Collets gate, Oslo  ukjent  19000209-210750 
19000209-210849  Ukjent  19000303-221702  19000306-122342  19000307-190113  19000609-211207 
Østerlie sommer 1900  Østerlie sommeren 1900  På Østerlie, annen rad fra venstre Mimi Berentzen, Ida Vogt Mie Svendsen  Påskrift Mimi Berentzen nr 2 fra venstre Østerlie (ligner Snarøya) 1900 sommer  Bærum, Mimi Berentzen g. Heber f. 1881, Snarøya : Bærum, Mimi Berentzen g. Heber f. 1881, Snarøya  Mimi Berentzen til venstre, Østerlie 1900  Geisha sommer 1900 
Mimi nr 2 fra høyre ca 1900(?)  Mimi berentzen, Ida Vogt, Mie Sørensen (Meinich), ca 1900  19010409-211046  Gjendebu, Alfhild Hansen tv, Mimi th  Hedalen 1901, Mimi nr 2 fra v  Hedalen 1901 
Ida Vogt ca 1902, født 15/12-1881  Ida Vogt : Ida Vogt  Fokstuen Sommeren 1903 Mimi berentzen til venstre  Fokstuen sommeren 1903, Mimi Berentzen helt til venstre  Ida Vogt og Mie Sørensen (Meinich) født i 1881, bildet ca 1903  Ida Vogt, Mie Sørensen g. Meinich f. 1881 : Ida Vogt, Mie Sørensen g. Meinich f. 1881  Mimi Berentzen  Mimi Berentzen g. Heber f. 1881 : Mimi Berentzen g. Heber f. 1881  Mimi Berentzen  Mimi Berentzen g. Heber f. 1881 : Mimi Berentzen g. Heber f. 1881 
Karl Johans gate  Gustav Heber  Gustav Heber f. 1873 : Gustav Heber f. 1873  Bjerkøen 1904  Bjerkøya : Bjerkøya  Bak: Jens og Birgit Berentzen Knut Tofte Sophie og Johan de Besche Foran: Gustav Heber og Mimi På "Halden" (Snarøya)? Sommeren 1904?  Bærum, Snarøya : Bærum, Snarøya  Alfhild Hansen f 8/5-1881, Mimi Berentzen f 8/5-1881, Ida Vogt f 15/12-1881, Gustav heber f 1873, bildet tatt ca 1904  I første rekke fra venstre Mimi Berentzen, nr 3 fra høyre Ida Vogt 
Gustav Heber  Gustav Heber f. 1873 : Gustav Heber f. 1873  Mimi brud  Bjerkøen: Bak Birgit B erentzen og Jenny Frølich B., Oswald B., Mimi B. og Jens L. B. Midt: Otto B. Gustav H, Anna B. Aars, Bodil B., Lulla (Margrethe) B. Dybwad, Foran: Theodor B, Anna Margrethe Aars, Ferdinand Aars, Ferdinand B, Jenny B.  Bjerkøya : Bjerkøya  Henrik Ibsens begravelse  Ukjent  Lulla f Dybwad og Oswald Berentzen på Markusplassen i Venezia 24/3-1910  Margrethe Magdalene Dybwad g. Berentzen f. 1855, Mimi Slekt, Oswald Berentzen f. 1851 : Margrethe Magdalene Dybwad g. Berentzen f. 1855, Mimi Slekt, Oswald Berentzen f. 1851 
Sophie Berentzen g de Besche  Sophie Berentzen g. de Besche f. 1879 : Sophie Berentzen g. de Besche f. 1879  Mimi med Carl Fredrik og Jens  Birgit og Carl Fredrik?  Birgit Elisabeth Heber g. Iversen f. 1905, Carl Fredrik Heber f. 1907 : Birgit Elisabeth Heber g. Iversen f. 1905, Carl Fredrik Heber f. 1907  Judith Heber 1912  Anna Judith Heber f. 1880 : Anna Judith Heber f. 1880  12/8-1916 Eckersberggt. 49 Mimi Heber f. Berentzen Sophie de Besche f. Berentzen  Mimi Berentzen g. Heber f. 1881, Sophie Berentzen g. de Besche f. 1879 : Mimi Berentzen g. Heber f. 1881, Sophie Berentzen g. de Besche f. 1879  1920 Badehuset Nesodden  Lise Heber g. Østlyngen f. 1921 : Lise Heber g. Østlyngen f. 1921 
Holmenkollen  Birgit, , , Jens  Birgit Elisabeth Heber g. Iversen f. 1905, Jens Sigvard Heber f. 1911 : Birgit Elisabeth Heber g. Iversen f. 1905, Jens Sigvard Heber f. 1911  Mimi  Mimi Berentzen g. Heber f. 1881 : Mimi Berentzen g. Heber f. 1881  Jens  Jens Sigvard Heber f. 1911 : Jens Sigvard Heber f. 1911  Birgit  Birgit Elisabeth Heber g. Iversen f. 1905 : Birgit Elisabeth Heber g. Iversen f. 1905  Birgit  Birgit Elisabeth Tofte g. Berentzen f. 1852, Jan Henrik Heber f. 1924 : Birgit Elisabeth Tofte g. Berentzen f. 1852, Jan Henrik Heber f. 1924 
Birgit  Jan Henrik Heber f. 1924 : Jan Henrik Heber f. 1924  Birgit  Jan Henrik Heber f. 1924, Jens Sigvard Heber f. 1911, Lise Heber g. Østlyngen f. 1921 : Jan Henrik Heber f. 1924, Jens Sigvard Heber f. 1911, Lise Heber g. Østlyngen f. 1921  Birgit  Birgit Elisabeth Heber g. Iversen f. 1905, Jan Henrik Heber f. 1924 : Birgit Elisabeth Heber g. Iversen f. 1905, Jan Henrik Heber f. 1924  Birgit, Gustav  Birgit Elisabeth Heber g. Iversen f. 1905, Lise Heber g. Østlyngen f. 1921 : Birgit Elisabeth Heber g. Iversen f. 1905, Lise Heber g. Østlyngen f. 1921  Birgit, Gustav  Jan Henrik Heber f. 1924, Lise Heber g. Østlyngen f. 1921 : Jan Henrik Heber f. 1924, Lise Heber g. Østlyngen f. 1921  Birgit, Gustav  Birgit Elisabeth Heber g. Iversen f. 1905, Gustav Heber f. 1873 : Birgit Elisabeth Heber g. Iversen f. 1905, Gustav Heber f. 1873 
Birgit Elisabeth Heber g. Iversen f. 1905 : Birgit Elisabeth Heber g. Iversen f. 1905  Mimi Berentzen  Mimi Berentzen g. Heber f. 1881 : Mimi Berentzen g. Heber f. 1881  Per Christtian Berentzen  Mimi Slekt, Per Christian Berentzen f. 1922 : Mimi Slekt, Per Christian Berentzen f. 1922  Mimi  Mimi 50 år, Jan, Lise  Jan Henrik Heber f. 1924, Lise Heber g. Østlyngen f. 1921, Mimi Berentzen g. Heber f. 1881 : Jan Henrik Heber f. 1924, Lise Heber g. Østlyngen f. 1921, Mimi Berentzen g. Heber f. 1881  1932 Grete Mimi Oscarsgate 49  Lise Heber g. Østlyngen f. 1921 : Lise Heber g. Østlyngen f. 1921 
Halfdan og Mimi  Halfdan Heber Iversen f. 1932, Mimi Berentzen g. Heber f. 1881 : Halfdan Heber Iversen f. 1932, Mimi Berentzen g. Heber f. 1881  Mimi Heber  Mimi  Mimi