Birgit

Birgit Heber g. Iversen 1905-2008
Birgit 1905  Jens Sigvard Heber f. 1911 : Jens Sigvard Heber f. 1911  Jens + ?  sommer 25 Birgit+Gustav+Jan+Jens  Birgit+Jan+Jens 1925  ?+?+Birgit 1925 
? + Birgit 1925  Birgit 1925 Withs hytte  Norges Varemesse   Bedrifter og Institusjoner, Birgit Album, Familie, Norges varemesse : Bedrifter og Institusjoner, Birgit Album, Familie, Norges varemesse  Birgit p� Fosheim 26  Strand i Valdres 1926  Strand i Valdres 26 
Gjendalen - Leirvassbu 1926  Ved Styggedalstindene  Sognefjell?  Sm�rstadbreen  Fottur 26  31. august 26 Ingars reise til Td 
Ingars f�dselsdag