Makrellterne   Common Tern, Makrellterne, Sterna hirundo : Common Tern, Makrellterne, Sterna hirundo  Makrellterne par kurtisegave   Common Tern, Kragerø kommune, Makrellterne, Sauholmen, Sterna hirundo : Common Tern, Kragerø kommune, Makrellterne, Sauholmen, Sterna hirundo  Rødnebbterne Færøyene   Arctic Tern, Færøyene, Rødnebbterne, Sterna paradisaea : Arctic Tern, Færøyene, Rødnebbterne, Sterna paradisaea  Arctic Tern, Rødnebbterne, Sterna paradisaea : Arctic Tern, Rødnebbterne, Sterna paradisaea  Rødnebbterne par   Arctic Tern, Rødnebbterne, Sterna paradisaea : Arctic Tern, Rødnebbterne, Sterna paradisaea