Birds from Southern Norway

Dvergdykker vinterdrakt  Dvergdykker, Frognerkilen, Little Grebe (Tachybaptus ruficollis), Oslo : Dvergdykker, Frognerkilen, Little Grebe (Tachybaptus ruficollis), Oslo  Gråhegre med ulke  Gray Heron (Ardea cinerea), Gråhegre, Kragerø, Sauholmen : Gray Heron (Ardea cinerea), Gråhegre, Kragerø, Sauholmen  Gravand hanner  Common Shelduck (Tadorna tadorna), Gravand, Kragerø, Sauholmen : Common Shelduck (Tadorna tadorna), Gravand, Kragerø, Sauholmen  Gravand ungfugl  Common Shelduck (Tadorna tadorna), Gravand, Juvenile, Kragerø, Sauholmen : Common Shelduck (Tadorna tadorna), Gravand, Juvenile, Kragerø, Sauholmen  Hettemåke  Black-headed Gull (Larus ridibundus), Frognerparken, Hettemåke, Nedre dam, Oslo : Black-headed Gull (Larus ridibundus), Frognerparken, Hettemåke, Nedre dam, Oslo  Knoppsvane hunn med unger  Juvenile, Knoppsvane, Kragerø, Mute Swan (Cygnus olor), Sauholmen : Juvenile, Knoppsvane, Kragerø, Mute Swan (Cygnus olor), Sauholmen 
Knoppsvane  Knoppsvane, Kragerø, Mute Swan (Cygnus olor), Sauholmen : Knoppsvane, Kragerø, Mute Swan (Cygnus olor), Sauholmen  Krikkand hann  Eurasian Teal (Anas crecca), Krikkand, Maskulinum, Oslo, Østensjøvannet : Eurasian Teal (Anas crecca), Krikkand, Maskulinum, Oslo, Østensjøvannet  Krikkand parringsforsøk med Stokkand  Eurasian Teal (Anas crecca), Krikkand, Mallard (Anas platyrhynchos), Oslo, Stokkand, Østensjøvannet : Eurasian Teal (Anas crecca), Krikkand, Mallard (Anas platyrhynchos), Oslo, Stokkand, Østensjøvannet  Makrellterne par kurtisegave  Common Tern (Sterna hirundo), Kragerø, Makrellterne, Sauholmen : Common Tern (Sterna hirundo), Kragerø, Makrellterne, Sauholmen  Siland unger i regnvær  Femininum, Kragerø, Pull, Red-breasted Merganser (Mergus serrator), Sauholmen, Siland : Femininum, Kragerø, Pull, Red-breasted Merganser (Mergus serrator), Sauholmen, Siland  Siland med unger  Femininum, Kragerø, Pull, Red-breasted Merganser (Mergus serrator), Sauholmen, Siland : Femininum, Kragerø, Pull, Red-breasted Merganser (Mergus serrator), Sauholmen, Siland 
Siland hunn  Femininum, Kragerø, Red-breasted Merganser (Mergus serrator), Sauholmen, Siland : Femininum, Kragerø, Red-breasted Merganser (Mergus serrator), Sauholmen, Siland  Sothøne mater unger  Eurasian Coot (Fulica atra), Oslo, Pull, Sothøne, Østensjøvannet : Eurasian Coot (Fulica atra), Oslo, Pull, Sothøne, Østensjøvannet  Storskarv kamp om flyndre  Fiske, Kamp, Kragerø, Lesser Great Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis), Mellomskarv, Sauholmen : Fiske, Kamp, Kragerø, Lesser Great Cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis), Mellomskarv, Sauholmen  Vepsevåk  European Honey-buzzard (Pernis apivorus), Flukt, Gumøy, Kragerø, Vepsevåk : European Honey-buzzard (Pernis apivorus), Flukt, Gumøy, Kragerø, Vepsevåk  Ærfugl hann  Common Eider (Somateria mollissima), Flukt, Kragerø, Maskulinum, Sauholmen, Ærfugl : Common Eider (Somateria mollissima), Flukt, Kragerø, Maskulinum, Sauholmen, Ærfugl