Spettmeis   Eurasian Nuthatch, Majorstuveien, Oslo, Sitta europaea, Spettmeis : Eurasian Nuthatch, Majorstuveien, Oslo, Sitta europaea, Spettmeis  Trekryper   Certhia familiaris, Eurasian Treecreeper, Trekryper : Certhia familiaris, Eurasian Treecreeper, Trekryper