Ringerike museum: Nordisk krig - sverd og kulehull  Maleri: Anna Colbj�rnsdatter  N�rbilde kulehull  Karoliner- og norsk uniform  Rekonstruksjon indre av gravhaug  Grue i kj�kken 
Grue i kj�kken  Regnskapstav  Asbj�rnsens laksefluer  Kjepphest  Asbj�rnsens stokk og gev�r  Asbj�rnsens ransel 
Samovar  Norderhov kirke: Barnegravmonument  Minneplate A. Colbj�rnsdatter og Jonas Rasmus  Krypt  Norderhov kirke  Norderhov kirke 
Norderhov kirke: Madonna med barnet  B�nsnes kirke  B�nsnes kirke  Utsikt fra B�nsnes kirke  B�nsnes kirke  Stein g�rd: kirkeruin 
Stein g�rd: kirkeruin  Harald i turens kostyme  Halvdanshaugen  Halvdanshaugen  Halvdanshaugen  Utsikt fra Stor�en g�rd 
Murstein fra middelalderen  Stor�en g�rd v�ningshus  Utsikt fra Stor�en g�rd mot Tyrifjorden