00 Agerskov  00 Ravnen i Agerskov  01 Loegumkloster Kirke  11 Altertavlen i Loegumkloster Kirke  12 Loegumkloster Kirke. Doepefonten - daapshimmel  13 Loegumkloster Kirke. Prekestolen 
14 Danevirke. Jordvollen  15 Geologen undersoeker Waldemars mur  16 Danevirke. Rekonstruert skanse  17 Danevirke   18 Gottorp Slot  Slesvig  19 Nydambaaten i arkeologisk museum Gottorp Slot 
20 Utstilling fra arkeologisk museum Gottorp Slot  21 Bruggemannalteret i St. Petri Dom  22 Detalj fra St. Petri Dom Slesvig  23 Detalj fra inngangspartiet til St. Petri Dom i Slesvig  24 Kunstverk utenfor domen  25 Der Wikingturm, Slesvig 
26 Else paa vikinglunsj  27 En pust i bakken etter vikinglunsjen  28 Vandring mot Hedeby  29 Ringvollen ved Hedeby  30 Hedebysau  31 Minnesten ved Hedeby 
32 Hedeby  33 Kreatur utenfor og innenfor gjerdet ved Hedeby  34 Fra Hedeby  35 Straatak Hedeby  36 Ingvild husfrue  37 Vaar guide i Hedeby og Gottorp Slot 
38 Kirkeklokke Hedeby museum  39 Utstilling av vaapen Hedeby Museum