01 Fra Oem kloster. Og hva har vi her  02 Guiden i Oem kloster bar tidsriktig fottoey  03 Omvisning Oem Kloster  04 Tidligere beboer i Oem kloster  05 Moselik. Fra Moesgaard arkeologiske museum  06  Fra Moesgaardparken 
07 Moesgaardmuseets rekonstruksjon av stavkirken fra Hoerning ved Randers  08 Thaihuset i Moesgaardanlegget  09 Detalj fra Moesgaardparken  10 Fra lunsjen i Varna Palaet (2)  11 Fra lunsjen i Varna Palaet  12 Fra lunsjen i Varna Palaet (3) 
13 Hornslet Kirke  14 Hornslet Kirke  15 Hornslet kirke  16 Hornslet kirke. Kalkmaleri paa nordveggen fra ca 1250  17  Vandring ut til Kaloe slottsruin  18 Kaloe slottsruin 
19 Kaloe slottsruin hovedtaarnet  20 Kaloe slottsruin. Hovedtaarnet fra innsiden  21 Fra Kaloe slottsruin  22 Gravhauger sett fra bussen  23 Poskaer stenhus. Steinaldergrav ca. 5.500  24 Poskaer stenhus, Mols Bjerge 
25 Randers  26 Einar, Lene, Harald og Harald aftentur i Randers  27 Randers. Hvor er Einar  28 Randers. Butikkskilt der tekst er unoedvendig  29 Randers. Det Middelalderlige Helligaandshus. Latinskole 1783-1857  30 Inngangsportal fra 1626 i Randers 
31 Randers