11 Vindmoeller  12 Aggersborg ringvoll og kirken  13 Utsikt fra ringvollen  14 Petter, Else og Tore ved Aggersborg kirke  15 Interioer Aggersborg kirke  16 Else soeker ly for vinden Aggersborg kirke 
17 Harald og Ingvild paa ringvollen ved Aggersborg kirke  18 Flintstein med fosil  19 Lunsj paa Traktoerstedet Borgen  20 Spoettrup borg fra 1400-tallet  21 Den skal tidlig kroekes ...  22 Erik og Harald paa broen inn til borgen 
23 Else i rette omgivelser  24 Og gapestokken var fortsatt i bruk  25 Overblikk til borggaarden  26 Salgsboden er aapen  27 Den gang da ...  31 Utsikt fra bussen 
32 Viborg domkirke  33 Viborg domkirke med guiden  34 Viborg domkirke - de tolv apostler  35 Viborg domkirke med frescomalerier av Joakim Skovgaard  36 Sukkenes bro i Viborg  37 Byvandring i Viborg. Skulptur av Hans Tausen 
38 Viborg i Christian den 3 floey  39 Gateparti i Viborg  40 Viborg husfasade  41 Sortebroedre Kirke  42 Sortebroedre Kirke alteret og prekestolen  43 Sortebroedre Kirke veggmaleri