2007 Vestfold

2007 Vestfold
Alle ombord?  Petter om Husebyhaugene  Petter om Husebyhaugene  St. Hallvards kilde  Huseby, Lier : Huseby, Lier  På søndre gravhaug  Huseby, Lier : Huseby, Lier  St. Hallvardsveg 
Nordre gravhaug  Huseby, Lier : Huseby, Lier  St. Hallvardsveg  St. Hallvardsveg  St. Hallvardsveg  St. Hallvardsveg  St. Hallvardsveg 
Replica på søndre gravhaug  Huseby, Lier : Huseby, Lier  Søndre gravhaug  Huseby, Lier : Huseby, Lier  Nordre gravhaug  Huseby, Lier : Huseby, Lier  "Middelalder" bussen  Huseby, Lier : Huseby, Lier  Interiør  Skoger kirke, Drammen : Skoger kirke, Drammen  Interiør  Skoger kirke, Drammen : Skoger kirke, Drammen 
Kalvariegruppen fra slutten av 1200 tallet  Skoger kirke, Drammen : Skoger kirke, Drammen  Galleriet fra 1651  Skoger kirke, Drammen : Skoger kirke, Drammen  Benkeradene  Skoger kirke, Drammen : Skoger kirke, Drammen  Ovn fra 1800 tallet  Skoger kirke, Drammen : Skoger kirke, Drammen  Restaurerte malerier på galleriet  Skoger kirke, Drammen : Skoger kirke, Drammen  Altertavle fra 1631  Skoger kirke, Drammen : Skoger kirke, Drammen 
Detaljer altertavle  Skoger kirke, Drammen : Skoger kirke, Drammen  Detaljer altertavle  Skoger kirke, Drammen : Skoger kirke, Drammen  Døpefont - i plast  Due  Sjelden rankemaling under galleriet  Skoger kirke, Drammen : Skoger kirke, Drammen  Olaus Rex Norvagiæ 
Gamle skoger kirke  Skoger kirke, Drammen : Skoger kirke, Drammen  Gamle skoger kirke  Skoger kirke, Drammen : Skoger kirke, Drammen  Vindu  Skoger kirke, Drammen : Skoger kirke, Drammen  Gamle skoger kirke  Skoger kirke, Drammen : Skoger kirke, Drammen  Gamle skoger kirke  Skoger kirke, Drammen : Skoger kirke, Drammen  Beskrivelse  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold 
Restaurert veggdekorasjon  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold  Restaurert altertavle  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold  Dekorasjon  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold  Dekorasjon  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold  Midtstilt bærende mast  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold  Signingskors med djeveltegning under  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold 
Skipstegninger  Dekorasjon  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold  Dekorasjon  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold  Dekorasjon  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold  Besiktigelse  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold  Klokke 1782  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold 
Utvendig  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold  Utvendig  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold  Utvendig  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold  Utvendig  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold  Utvendig  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold  Høsten i anmarsj  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold 
Spiret  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold  Petter i mengden  Høyjord stavkirke, Vestfold : Høyjord stavkirke, Vestfold  Hedrum kirke fra 1100 tallet  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Hedrum kirke fra 1100 tallet  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Innvendig tak  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Utsikt fra galleriet  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold 
Lov  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Evangelium  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Prekestolen  Interiør  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Galleriet  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Kalvariet fra 1300 tallet  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold 
Interiør  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Interiør  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Altertavle 1660  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Interiør  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Rundkors  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Rundkors  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold 
I krypten  Døpefont sokkel fra 1600 tallet  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Plater i gulvet  Treskulptur  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Krypten  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Plater i gulvet 
Plater i gulvet  Utsikt fra tårnet  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Portaldetaljer  Portaldetaljer  Klokke fra 1100 tallet  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Hedrum kirke  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold 
Jernaldergravfelt  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Presteinngangen  Hedrum kirke, Vestfold : Hedrum kirke, Vestfold  Tjølling kirke fra 1100 tallet  Tjølling kirke, Vestfold : Tjølling kirke, Vestfold  Presteinngang med steinportal  Tjølling kirke, Vestfold : Tjølling kirke, Vestfold  Presteinngang med steinportal  Tjølling kirke, Vestfold : Tjølling kirke, Vestfold  Søyler  Tjølling kirke, Vestfold : Tjølling kirke, Vestfold 
Portaldetaljer  Portaldetaljer  Portaldetaljer  Hovedinngang  Tjølling kirke, Vestfold : Tjølling kirke, Vestfold  Portaldetaljer  Hovedinngang  Tjølling kirke, Vestfold : Tjølling kirke, Vestfold 
Vandring  Tjølling kirke, Vestfold : Tjølling kirke, Vestfold  Solur fra 1691  Tjølling kirke, Vestfold : Tjølling kirke, Vestfold  Hof kirke fra 1150  Hof kirke, Vestfold : Hof kirke, Vestfold  Krusifiks fra 1300  Hof kirke, Vestfold : Hof kirke, Vestfold  Altertavle fra 1637  Hof kirke, Vestfold : Hof kirke, Vestfold  Interiør  Hof kirke, Vestfold : Hof kirke, Vestfold 
Altertavle med tegnet skygge  Prekestol fra 1649  Hof kirke, Vestfold : Hof kirke, Vestfold  Vindu mot sør  Hof kirke, Vestfold : Hof kirke, Vestfold  Middelalderklokke med pilgrimsmerke  Hof kirke, Vestfold : Hof kirke, Vestfold  Maleri  Utsikt fra klokketårnet  Hof kirke, Vestfold : Hof kirke, Vestfold 
Flagermusekskrementer  Hof kirke, Vestfold : Hof kirke, Vestfold  Utsikt fra klokketårnet  Hof kirke, Vestfold : Hof kirke, Vestfold  Forvist engel - hodeløs  Spir  Middelalderklokke  Skrift baksiden altertavlen  Hof kirke, Vestfold : Hof kirke, Vestfold 
Prestens rom  Hof kirke, Vestfold : Hof kirke, Vestfold  Døpekar  Hof kirke, Vestfold : Hof kirke, Vestfold  Prestens inngang  Synlig rest middelaldervindu  Hof kirke, Vestfold : Hof kirke, Vestfold  Gammeleika  Hof kirke, Vestfold : Hof kirke, Vestfold  Forsterkninger  Hof kirke, Vestfold : Hof kirke, Vestfold 
Hovedinngang  Margeritter ved inngangen  Hof kirke, Vestfold : Hof kirke, Vestfold  På kirkegården  Hof kirke, Vestfold : Hof kirke, Vestfold  Helleristning elg  Åskollen, Drammen : Åskollen, Drammen  Rundt gjerdet  Åskollen, Drammen : Åskollen, Drammen  Rundt gjerdet  Åskollen, Drammen : Åskollen, Drammen 
Rundt gjerdet  Åskollen, Drammen : Åskollen, Drammen  Før avgang  Åskollen, Drammen : Åskollen, Drammen  Før avgang  Åskollen, Drammen : Åskollen, Drammen