Nólsoy  Færøyene, Thorshavn : Færøyene, Thorshavn  Thorshavn  Thorshavn : Thorshavn  Brannbil  Thorshavn : Thorshavn  Plantasjen  Thorshavn : Thorshavn  Plantasjen  Færøyene, Thorshavn : Færøyene, Thorshavn  Plantasjen  Færøyene, Thorshavn : Færøyene, Thorshavn 
Plantasjen  Thorshavn : Thorshavn  Kunstmuseet  Thorshavn : Thorshavn  Kunstmuseet  Færøyene, Thorshavn : Færøyene, Thorshavn  Kunstmuseet  Thorshavn : Thorshavn  Fotballbanen  Thorshavn : Thorshavn  Nordiske huset  Færøyene, Thorshavn : Færøyene, Thorshavn 
Koltur  Northradalur : Northradalur  Koltur  Færøyene, Northradalur : Færøyene, Northradalur  Tore  Northradalur : Northradalur  Egnet plass for grindadrap  Færøyene, Leynar : Færøyene, Leynar  Kvivik 385 innbyggere  Færøyene, Kvivik : Færøyene, Kvivik  Kvivik  Færøyene, Kvivik : Færøyene, Kvivik 
Kvivik  Færøyene, Kvivik : Færøyene, Kvivik  Kvivik  Kvivik : Kvivik  Kvivik  Kvivik : Kvivik  Vikingebosetting  Færøyene, Kvivik : Færøyene, Kvivik  Kvivik  Færøyene, Kvivik : Færøyene, Kvivik  Vikingebosetting  Kvivik : Kvivik 
Vikingebosetting  Kvivik : Kvivik  Kvivik  Færøyene, Kvivik : Færøyene, Kvivik  Fjøset  Kvivik : Kvivik  Kvivik  Færøyene, Kvivik : Færøyene, Kvivik  Kvivik  Færøyene, Kvivik : Færøyene, Kvivik  Kvivik  Færøyene, Kvivik : Færøyene, Kvivik 
Vikingebosetting  Færøyene, Kvivik : Færøyene, Kvivik  Kvivik  Færøyene, Kvivik : Færøyene, Kvivik  Ut med båten  Færøyene, Vestmanna : Færøyene, Vestmanna  Ut med båten  Vestmanna : Vestmanna  Ut med båten  Vestmanna : Vestmanna  Description  Færøyene, Vestmanna : Færøyene, Vestmanna 
Sauebu  Færøyene, Vestmanna : Færøyene, Vestmanna  Inger og Jorun  Vestmanna : Vestmanna  Slettanæstangi, nå bare sommerbolig  Færøyene, Vestmanna : Færøyene, Vestmanna  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene 
Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene 
Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene 
Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene 
Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene 
Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene  Båttur fra Vestmanna  Vestmanna, Færøyene : Vestmanna, Færøyene 
Tilbake til Vestmanna  Vestmanna : Vestmanna  Tilbake til Vestmanna  Vestmanna : Vestmanna  Tilbake til Vestmanna  Vestmanna : Vestmanna  Utsikt fra hotellrommet  Thorshavn : Thorshavn  Mer får  Thorshavn : Thorshavn  Tjeld  Færøyene, Thorshavn : Færøyene, Thorshavn