01 Ravning, rekonstruksjon av vikingbro fra ca. 986  10 Ravning - detalj av vikingbroen  11 Jelling Kirke   12 Guiding i Kongernes Jelling  13 Malt kopi av Jellingstenen   14 Gravhaug sett fra bussen 
15 Ribe domkirke sett fra bussen  16 Besok i vikinglandsby ved Ribe  17 Fangstredskap in natura - jaktfalk  18 Fra smia  19 Else, Ingvild og Harald i vikinghuset  20 Fra vikinglandsbyen  
21 Er det Ormen Lange junior  22 Juniorvikinger paa fisketur  23 Else kommer spaserende  24 Modelldetalj fra Museum Ribes Vikinger  25 Sko fra Museum Ribes Vikinger  26 Gateparti i Ribe 
27 Storkerede Ribe  28 Fontene i Ribe  29 Utenfor Ribe Domkirke med guiden  30 Detalj fra Ribe Domkirkes sideinngang  31 Ribe Domkirke kalkmaleri  32 Ribe domkirkes kor har ovelse 
33 Ribe Domkirke veggdetalj  34 En noe amputert konsollfigur i Ribe Domkirke  35 Ribe Domkirke St. Georgs og dragen  36 Deler av altertavlen i Ribe Domkirke  37 Fra Albert Skeels kapell Ribe Domkirke  38 Ribe langs elven